Bizi Sosyal Medyada Paylasin!  

DAMLAMA SULAMA

Damla sulama sistemleri; sulama suyunun, filtre edilerek süzüldükten sonra, eriyebilir gübre ile veya gübresiz olarak toprak yüzeyine veya içine damlalar halinde verilmesine damla sulama, bunun için kurulan sistemlere de damla sulama sistemleri denir. Damla sulama yönteminde temel ilke bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan stres yaratmadan, her defasında az miktarda suyu basınçlı bir boru ve damlatıcılar yardımıyla sık aralıklarla yalnızca bitki köklerine vermektir. Sistemin çalışma prensibi, alanın tamamı ıslatılmayıp, sadece bitki sırası boyunca ıslak bir şerit elde edilir ve bitki sıra arasında kuru bir alan kalır. Böylece mevcut sulama suyundan en üst düzeyde yararlanılır.
Damla sulama sistemleri nin ana ekipmanı damlatıcılardır. Damlatıcılar plastikten yapılırlar ve Lateral adı verilen 12 ile 32 santimetre çapındaki boruların üzerine monte edilirler. Damlatıcılar suyu saatte birkaç litrelik bir Debi (miktar) ile toprağa damlatırlar.
Damla sulama sistemleri avantajları
- Damla sulama sistemleri nde sulama bitkilerin köklerine yapıldığından suyun kısıtlı ve maliyetin yüksek olması koşullarında arazinin tamamı ıslatılmadığından daha geniş alan sulanabilir.
- Toprağın ıslatılan yüzeyi bitki tarafından gölgelendiğinden toprak yüzeyinden buharlaşma ve dolayısı ile bitki su tüketimi daha az olur.
- Damla sulama sistemleri ile bitki kök bölgesinde ihtiyaç duyulan nem ortamı sağlandığından, bitki topraktan suyu fazla enerji harcamadan alır. Buda ürün artırımını sağlamaya yardımcı olur.
- Bitki besin maddeleri bitkinin ihtiyaç duyduğu anda damla sulama ile birlikte bitki kök bölgesine verildiğinden gübreden daha fazla yararlanılır.
- Damla sulama sistemleri ile bitki sıra araları ıslatılmadığından yabancı ot yetişmez.
- Damla sulama sistemleri nde bitki kökleri ıslatıldığında toprak yüzeyi kuru kalır. Böylece toprak işleme, ilaçlama, ürün hasadı ve taşınması daha kolaydır böylece tarımsal işlemler en aza indirilir.
- Bitkinin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalıklarının oluşması en aza indirilir.
- Bitki kök bölgesinde düzenli bir nem dağılımı sağlandığından toprak havalanması iyi olur.